Kundeservice


Radionett

For at vi skal gi deg en support som er rasks, presis og effektiv er vi avhengig av mest mulig og korrekt informasjon før du sender oss en henvendelse. Derfor ber vi deg om å trykke på den kategorien som passer best for din henvendelse.

Veg den kategorien som beskriver best hva du trenger hjelp til:

Driftsmeldinger

02.01.2019

Nytt kontonummer til kunder

Nordix Data bytter fra DnB til Nordea og nytt kontonummer på faktura vil derfor være 6005.07.83548. Gammel konto 1503.78.09540 holdes åpen i en overgangsfase slik at kundeinnbetalinger kommer fram som normalt.

Arbeid startes: 02.01.2019 kl 00:00
Planlagt ferdig: 30.11.-0001 kl 00:00