Særvilkår


Særvilkår for privat abonnement for fiberkabel fra Nordix Data

Last ned som PDF

(Gyldig fra og med: 8. mars 2016)

Etablering av fibernett:
Etablering av fibernett for private innebærer:

  1. Fremføring av fiberkabel via jordkabel eller luftkabel.
  2. Påkobling av teknisk utstyr hos kunden
  3. Etablering av internettabonnement eller IP-TV abonnement.

Det er ikke mulig å bare bestille fremføring av fiberkabel uten samtidig å bestille påkobling av teknisk utstyr og et løpende abonnement. Slik det fremgår i prislisten har de ulike kommunene kampanjer hvor de subsidierer en del av kostnaden med fremføringen av fiberkabel. Når denne kampanjeperioden er over må kundene betale de reelle kostandene med fremføringen selv.  Kundene som har bestilt etablering, men unnlater å bestille abonnement, vil automatisk bli fakturert for prisen for laveste internetthastighet, slik det fremkommer i gjeldende prisliste. For internettabonnement og IP-TV abonnement er det 12 måneders bindingstid og tre måneders oppsigelsestid.

Teknisk utstyr:
Det tekniske utstyret er Nordix Data sin eiendom som kunden leier.  For hver boenhet får kunden en egen fiberlinje og en fibersvitch samt en enkel trådløs ruter på 2,4GHz området med 1.stk gigabit LAN utgang. Rekkevidden på den trådløse ruteren er begrenset til bruk inne i boenheten. Kunder som har spesielle behov kan kjøpe annet ekstra teknisk utstyr fra Nordix Data. Nordix Data har ingen ansvar for de enhetene som kunden tilkobler internett, trådløst eller på kabel. Den maksimale internetthastigheten som kunden abonnerer på, gjelder målt direkte på trådløsruterens LAN utgang med kabeltilkoblet PC.

Deling av abonnement:
Kunden har ikke anledning å dele internett tilgang med andre boenheter. Dette gjelder både trådløst og kablet tilkobling.

Hytte- og fritidsabonnement:
Nordix Data får ikke subsidier for etablering av hytte- og fritidsabonnement. Likevel kan kundene tilbys etablering av fibernett ut fra de reelle kostnadene som fremføringen medfører. Dette avhenger av geografiske lokale forhold og våre kostander med nettdriften.  Det må foretas befaring før skriftlig tilbud kan gis. Når kunden skriftlig har akseptert tilbudet kan utbygging starte. Monteringstidspunkt må tilpasses øvrig pågående prosjekter hos Nordix Data.