Særvilkår


Særvilkår for privat abonnement for fiberkabel fra Nordix Data

Last ned som PDF

(Gyldig fra og med: 1. juli 2017)

Etablering av fibernett:
Etablering av fibernett for private innebærer:

  1. Fremføring av fiberkabel via jordkabel eller luftkabel.
  2. Påkobling av teknisk utstyr hos kunden
  3. Etablering av internettabonnement eller IP-TV abonnement.

Det er ikke mulig å bare bestille fremføring av fiberkabel uten samtidig å bestille påkobling av teknisk utstyr og et løpende abonnement. Kundene som har bestilt etablering, men unnlater å bestille abonnement, vil senest tre -3- måneder etter ferdigstillelse bli fakturert med prisen for laveste internetthastighet. For internettabonnement og IP-TV abonnement er det 12 måneders bindingstid og tre måneders oppsigelsestid. I utbyggingsfasen er ofte tilkoblingsavgiften subsidiert. Etter denne subsidieperioden vil ofte tilkoblingsavgiften være høyere for å dekke de reelle kostnadene.

Teknisk utstyr:
Nordix Data eier fibernettet og fibersvitchen. Nordix Data har kun ansvar for datasignaler ut fra fibersvitchen. Utstyr som tilkobles fibersvitchen eies av kunden. Dersom trådløsruter er levert av Nordix Data har kunden garanti i to år mot produksjonsfeil. Garantien omfatter ikke feilaktig bruk. Nordix Data har ikke ansvar for trådløs dekning fra trådløsrutere som tilkobles fibersvitchen. Årsaken er at trådløsdekningen påvirkes av støykilder, avstand, fysiske hindringer og nettverkskortet i PC/mobil/nettbrett. Måling av levert hastighet skal skje med PC som tilkobles med LAN kabel (ikke trådløst).

Deling av abonnement:
Kunden har ikke anledning å dele internett tilgang med andre boenheter. Dette gjelder både trådløst og kablet tilkobling.

Hytte- og fritidsabonnement:
Nordix Data får ikke subsidier for etablering av hytte- og fritidsabonnement. Likevel kan kundene tilbys etablering av fibernett ut fra de reelle kostnadene som fremføringen medfører. Dette avhenger av geografiske lokale forhold og våre kostander med nettdriften. Det må foretas befaring før skriftlig tilbud kan gis. Når kunden skriftlig har akseptert tilbudet kan utbygging starte. Monteringstidspunkt må tilpasses øvrig pågående prosjekter hos Nordix Data.