Radionett


Vi leverer internett via 5GHz radio- og 3.5GHz lisensiert radiosamband. Med vårt 5GHz nettverk kan vi levere nett over store deler av Troms fylke. Dersom du ser en av våre sendere med 3.5GHz (Merket med gult i dekningskartet) har du mulighet for å få større båndbredde. Vi jobber kontinuerlig med oppgradering og utbygging av vårt nett for at våre kunder skal få et større og bedre tilbud.

Priser og bestilling

For bestilling, vennligst ta kontakt med oss på telefon 776 62 600
eller send en e-post til bestilling@nordix.no

Dekningskart

Vis Dekningskart Nordix i et større kart