Spørsmål og svar om avviklingen av bredbånd over radionettet


Nordix Data har oppdaget en sikkerhetsbrist i utstyret som benyttes for å levere bredbånd over radionettet i Troms fylke. Vi ser spor av at det har blitt utnyttet datakraft i vårt utstyr for å skape kryptovaluta. Dette har ingen sikkerhetsmessige konsekvenser, men kan ha ført til ustabilitet og treghet. 

Vi har gjort alle nødvendige tiltak for å stenge denne muligheten, og har nå sikret utstyret og overvåker nettet daglig.

I lys av dette og alderen på utstyret, velger vi å fremskynde en kontrollert nedleggelse av radionettet, der vi hjelper kundene våre over på nye og bedre bredbåndstjenester. Kunder som får levert fiber fra Nordix Data er ikke berørt. 

Vi ber om at kunder som benytter våre bredbåndstjenester over radionettet, snarest og innen 01.11.2018 forsøker å finne alternativ løsning for Internett-tilgang. Kunder som er berørt vil også bli kontaktet av Nordix direkte via telefon og brevpost.

Vårt hovedfokus er å følge opp kundene våre og hjelpe de over på bredbåndsteknologi som både er bedre, raskere og sikrere. Dersom ditt område har god 4G-dekning fra Telenor, vil vi anbefale deg å gå inn på følgende link (https://nettbutikk.telenor.no/mobilt-bredbaand/) og bestille 4G fra Telenor med D-Link ruteren.

Vi estimerer at det eksisterer alternative bredbåndsløsninger via mobilt bredbånd over 4G eller fiber til ca. 90% av de berørte kundene. Vi jobber i tillegg med å finne alternative løsninger for de kundene som ikke har alternative bredbåndsløsninger.

Datatilsynet er rutinemessig varslet om hendelsen.

Vi beklager sterkt de ulempene dette medfører for våre kunder, og oppfordrer deg til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å finne en alternativ bredbåndsløsning.

 

Kontaktinformasjon:
Epost: kundesupport@nordix.no
Telefon: 776 62 608

A: Dersom du har internett via Nordix radionett vil du kunne være påvirket av denne hendelsen gjennom mulig opplevd ustabilitet og treg nettforbindelse. Vi har gjort alle nødvendige tiltak for å sikre utstyret slik at uvedkommende ikke lenger kan få tilgang til det.
A: Vi har ingen indikasjoner på at du er berørt utover mulig ustabil og treg nettforbindelse. Vi har rutinemessig varslet Datatilsynet om dette, da det har vært en teoretisk mulighet for at data kan ha kommet på avveie. Det finnes imidlertid ingen tegn på at dette har skjedd.
A: Nei, kunder som får levert fiber fra Nordix er ikke berørt av denne hendelsen.
A: Vi har ingen indikasjoner på at du er berørt utover mulig ustabil og treg nettforbindelse. Vi har rutinemessig varslet Datatilsynet, da det har vært en teoretisk mulighet for at data kan ha kommet på avveie. Det finnes imidlertid ingen tegn på at dette har skjedd.
A: Vi har ingen indikasjoner på at du er berørt utover mulig ustabil og treg nettforbindelse. Vi har rutinemessig varslet Datatilsynet da det har vært en teoretisk mulighet for at data kan ha kommet på avveie. Det finnes ingen tegn på at dette har skjedd eller at det gjort noen inngrep mot kunder utstyr.
A: Vi har rutinemessig varslet Datatilsynet og politiet om hendelsen.
A: Det er ingen handling du som kunde behøver å gjøre.
A: Ja, dette kan potensielt ha vært en årsak.
A: Vi jobber kontinuerlig med å finne alternative løsninger. Ta kontakt med oss direkte på Epost: kundesupport@nordix.no eller telefon: 776 62 608 - så skal vi prøve å finne en alternativ løsning til deg.
A: Vi har varslet alle kundene om at vi vil gjennomføre en kontrollert stenging av radionettet. Vi flytter over kunder til nye teknologier så raskt som mulig, men vil ikke stenge for kunder før vi er sikre på at de har en god plan for videre nettilgang.