Nyttig Informasjon


Fiber og trådløs tilkobling

Fiber stiller større krav til hvordan du skal koble deg til internett. Trådløse nett oppfører seg ulikt fra bolig til bolig og det stilles også ofte for høye forventninger til den trådløse tilkoblingen. Vi kan ikke garantere at du får maks hastighet via trådløs tilkobling.

Ønsker du å teste hastigheten på din nettilgang ber vi deg derfor om å teste via kabel. Pass da på at din PC e...

Les mer...

Hvordan gjennomføres fiberleveransen hjem til deg

  • Bestilling

Det hele begynner med at du som kunde bestille fiber fra oss. Det er en fordel at alle kundene som ønsker fiber bestiller dette før vi begynner utbyggingen i et område. Kunder som venter med bestillingen til vi er i sluttfasen av utbyggingen er med på å gjøre byggetiden lenger. Det er ikke alle som får med seg at vi starter utbyggingen i et område og da vil det alltid være noen som b...

Les mer...