Generelle priser


Generell prisliste for privatkunder for fibernett fra Nordix Data

Last ned som PDF

(Gyldig fra og med: 1. april 2017)

Mange kommuner velger å subsidiere en del av kostnaden med fiberfremføringen til sine innbyggere i en begrenset tidsperiode. Kundene trenger da kun å betale en egenandel. Alle prisene for private kunder er opplyst inklusive merverdiavgift.

Egenandel etablering for private kunder:

  1. Tromsø kommune kr 4900,-
  2. Karlsøy kommune kr 4900,-
  3. Malangseidet kr 7900,-
  4. Øvrige områder må sende prisforespøsel til firmapost@nordix.no

Generelle priser for bruk av internett og IPTV pr. måned:

Hastigheter Pris kun internett Pris med TV-basis Pris med TV-stor
Kun IPTV 299,- 399,-
20/20 Mbit/s 449,- 679,- 779,-
50/50 Mbit/s 549,- 769,- 859,-
100/100 Mbit/s 649,- 829,- 919,-
150/150 Mbit/s 699,- 879,- 969,-
250/250 Mbit/s 779,- 959,- 1049,-

Passivabonnement:
Dersom fiberlinjen ikke er i bruk har Nordix Data likevel kostnader med stolpeleie samt vedlikehold/dokumentasjonskrav av fibersambandet.  Derfor vil passivabonnement påløpe når kunden ikke benytter det bestilte fibernettet. Passivabonnement kan ikke brukes som erstatning for et abonnement i bindingstiden. Passivabonnement faktureres med kr 100,- pr. måned.

Frysing av abonnement:
Det koster kr 400,- for å fryse abonnementet. Frysing av abonnement kan bare skje for hver hele kvartal. I tillegg til kostnaden med frysing påløper det et passivabonnement med kr 100,- pr. måned.

Reetablering av abonnement
Når eksisterende kunde flytter kan fiberutstyret overdras til ny eier. Tidligere eier må sende Nordix Data informasjon om navn og telefonnummer på ny eier. Det koster kr 500,- for å reetablere abonnementet på en ny kunde.

Gjenåpning
Gjenåpning av abonnement som følge av manglende betaling koster kr 200,-

Fakturering:
Kundene forskudds-faktureres kvartalsvis. Kundene anbefales å tegne AvtaleGiro i egen bank når de får tilsendt faktura. Normalt sendes fakturaen på e-post uten ekstra omkostning. Faktura tilsendt som brev koster kr 55,-. Husk at innbetalinger alltid må påføres rett KID nummer som står på fakturaen. Manglende KID kan medføre at betalingen ikke blir registret, og du kan risikere purringer.

Generell prisliste for privatkunder for antennenett fra Nordix Data

Last ned som PDF

(Gyldig fra og med: 8. mars 2016)

Nordix Data kan tilby internett via radioantenne. Klikk her for å se dekningskartet. Det er ulik regionale forskjeller med hensyn til maksimal internetthastighet og pris pr måned. Internetthastigheten som bestilles er maksimal mulig hastighet. Nordix Data kan ikke gi garanti for at kunden oppnår den bestilte maksimale hastighet på radionettet til enhver tid.

Det påløper ingen ekstra kostnad i forhold til forbruk av antall megabyte, slik det som regel praktiseres for mobilt bredbånd. 

Antenne for tilkobling kan leies av Nordix og skal leveres tilbake ved evt. oppsigelse eller bytte av antenne. Kunden har ikke anlednign å benytte seg av privat antenne. Leiekostnaden for antennen er en engangsbetaling. Leiekostnaden for en standard antenne (avstander under 6 km) koster kr 1495,-. Leiekostnaden for en langdistanse antenne (over 6 km) koster kr 1990,-. Antennekabel koster kr. 20 pr. meter. Ferdig oppsatt trådløs ruter kan kjøpes for kr 750,-. Kundene kan på forespørsel få tilbud om pris på internettleie og montering av antenne. Klargjøring og programmering av antenne koster kr 200,-.

Passivabonnement:
Dersom radiolinjen ikke er i bruk har Nordix Data likevel kostnader med basestasjoner samt vedlikehold/dokumentasjonskrav av sambandet.  Derfor vil det påløpe passivabonnement når radiolinjen ikke er i bruk. Passivabonnement kan ikke brukes som erstatning for et abonnement i bindingstiden. Passivabonnement faktureres med kr 100,- pr. måned.

Frysing av abonnement:
Det koster kr 400,- for å fryse abonnementet. Frysing av abonnement kan bare skje for hver hele kvartal. I tillegg til kostnaden med frysing påløper det et passivabonnement med kr 100,- pr måned.

Reetablering av abonnement
Når eksisterende kunde flytter kan antenneutstyret overdras til ny eier. Tidligere eier må sende Nordix Data informasjon om navn og telefonnummer på ny eier. Det koster kr 400,- for å reetablere abonnementet på en ny kunde.

Gjenåpning
Gjenåpning av abonnement som følge av manglende betaling koster kr 200,-

Fakturering:
Kundene forskudds-faktureres kvartalsvis. Kundene anbefales å tegne AvtaleGiro i egen bank når de får tilsendt faktura. Normalt sendes fakturaen på e-post uten ekstra omkostning. Faktura tilsendt som brev koster kr 55,-. Husk at innbetalinger alltid må påføres rett KID nummer som står på fakturaen. Manglende KID kan medføre at betalingen ikke blir registret, og du kan risikere purringer.