Utbygginger i Bardu kommune


...

Øvre Bardu

17.12.2018

Som entreprenør for Telenor bygger Nordix fiber fra Setermoen til Innset og inn Sørdalen.
Alle husstander sør for Setermoen i Barduvassdraget vil få mulighet for fibertilkobling i løpet av våren 2019.

Bestilling gjøres på www.telenor.no eller på telefon til Telenor på 915 09 000
For spørsmål om utbyggingen ta kontakt med oss via Kundeservice eller telefon 776 62 600