Grave selv


Plassering av rør

Det utleverte røret skal legges i en grøft som går fra tomtegrensen fram til husveggen.

Dersom du har et TK10 (byggeår 2010) hus eller nyere hvor sikkringskapet har svakstrømsdel, skal røret legges frem til inntaksskapet ditt. Er du usikker på dette kan du kontakte din elektriker.

Dersom du har et eldre hus skal du grave røret frem til husveggen i nærheten av stua hvor TV er plassert, evt. teknisk rom. Dette for å gjøre installasjonen så rask og smidig som mulig. Dersom det blir lang føringsveg fra fiberkabelen ute og inn til koblingspunkt ved TV vil dette koste ekstra for deg som kunde.

Graving av grøft og legging av rør

Start med å legge ut røret på bakken der hvor du vil grave, fra startpunktet ved tomtegrensen og helt fram til husveggen. Sjekk at du minst har 2 meter rør ekstra til husveggen. Pass på at det ikke kommer vann, jord eller lignende inn i røret – bruk gjerne tape i enden dersom dette allerede ikke er gjort.

Unngå å skade eksisterende installasjoner på eiendommen din. Husk å ta hensyn til eventuelle andre installasjoner i bakken. Hvis du er i tvil bør du fremskaffe opplysninger om hvor disse er lagt, slik at du unngår å skade disse.

Grøften du graver bør være ca. 20-30 cm dyp. Bruker du en smal spade når du graver går jobben raskere. Vi anbefaler at du først tar stikkprøver med spaden med jevne mellomrom på valgt trasé for å sjekke om du støter på røtter eller fjell som vil forårsake at du må finne en annen fremføringsvei. Kabelrøret legger du deretter ned i grøften. Grøften må være gravd slik at det ikke blir knekk på kabelrøret. Røret må ikke bøyes mer enn det vil gjøre dersom du legger det rundt et stort bilhjul. Fyll grøften med den samme massen som du gravde opp. Pass på at røret ikke ligger mot skarpe kanter, og bruk gjerne sand rundt røret for å skjerme det. Vent med å fylle igjen grøfta den siste meteren foran grunnmur til installatøren har montert fiberkabelen.

Vi anbefaler at du lager en skisse over hvor fiberrøret er lagt over eiendommen. Du er ansvarlig for skade på rør og fiber på egen eiendom. I tillegg er det viktig å vite hvor kabelen ligger i forbindelse med salg eller rehabilitering av hus og hage.

Er du fortsatt usikker på hvor røret skal graves, ber vi deg vente til du har hatt installatøren hjemme hos deg. Installatøren vil ringe deg for å avtale installasjonsdato.